Verslag van activiteiten

De stichting stelt zich ten doel het verstrekken van ondersteuning aan hulpbehoevende kinderen in de regio Eindhoven. Deze ondersteuning vindt plaats in de vorm van geldelijke donaties, donaties in natura (materieel, leermiddelen, apparatuur, gebruiksvoorwerpen, etc.) en/of fysieke ondersteuning c.q. assistentie. Aandachtspunt daarbij is dat de stichting of de samenwerkende partners te allen tijde een bijzondere inspanning dienen te leveren. Afgelopen jaren heeft Stichting Kindergeluk bijdragen geleverd aan onder andere de volgende projecten / doelen:


Stichting Weekendschool:

De Trudo Weekendschool is een school die kinderen vanuit heel verschillende achtergronden faciliteert en stimuleert om hun perspectief te verruimen en hun talenten te ontdekken. Het gaat om Eindhovense kinderen die de Weekendschool rugwind willen geven.

Een kweekvijver voor gemotiveerde leerlingen die zelf de keuze maken om hun toekomstperspectief te verruimen. Jongen mensen met heel verschillende achtergronden die gedurende 2,5 jaar op 30 zondagen per jaar alle kansen aanpakken om zicht te ontwikkelen en op gebieden waarmee ze van huis uit waarschijnlijk niet zo gauw in aanraking komen.

De school is een  particulier initiatief en wordt volledig gesponsord door het bedrijfsleven en het maatschappelijke middenveld.

www.trudoweekendschool.nl

 

KinderKerstGeluk

Ruim 1.500 kinderen een onvergetelijke Kerst bezorgen en ze laten genieten van een fantastische voorstelling van het Kerstwintercircus in het Parktheater in Eindhoven. Speciaal voor kinderen uit bijstandsgezinnen die door omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om iets dergelijks mee te maken.

Deze dag wordt door de Ronde Tafel Eindhoven voor de kinderen tot in de puntjes verzorgd, inclusief hapjes, drankjes en met een cadeautje voor thuis. Bovendien kunnen de kinderen zich tijdens de Kerstweken nog vermaken met diverse leuke andere activiteiten. Volledig gesteund door donaties en het enthousiasme van regionale bedrijven en particulieren én met grote inspanning van de Ronde Tafel 117 Eindhoven.

www.kinderkerstgeluk.nl

 

Stichting ‘Neem een Kind bij de hand’

Stichting ‘Neem een Kind bij de hand’ geeft financiële steun aan kinderen met leer- of sociaal-emotionele problemen. Ook helpen zij kinderen met een ernstige ziekte of handicap aan hulpmiddelen die niet binnen de reguliere zorg worden vergoed. Het gaat om kinderen waarvan de ouders financieel niet in staat zijn of bereid zijn hun kinderen optimale zorg te bieden. Door deze hulp krijgen kinderen een kans op een betere toekomst, wat ook de samenleving ten goede komt.

www.neemeenkindbijdehand.nl

 

Kledingbank Eindhoven

De Kledingbank Eindhoven is een particulier initiatief met een groot maatschappelijk belang, voor en door Eindhovenaren. De Kledingbank heeft als doel het doorgeven van goede herbruikbare kleding aan mensen die het hard nodig hebben, maar (tijdelijk) niet meer kunnen betalen. Hieronder is een groot aantal kinderen en hun ouders.

www.kledingbank-eindhoven.nl

 

Emiliusschool Eindhoven

De Emiliusschool is een school voor leerlingen met een meervoudige beperking. Verstandelijk en lichamelijk, met daarbij vaak ook autisme, epilepsie en beperkingen bij de zintuigen.

www.emiliusschool.nl 

 

Kindergroep Inloophuis de Eik

Kindergroep de Eik is er voor alle kinderen van 7 tot ongeveer 12 jaar, die in hun omgeving - of zelf - te maken hebben (gehad) met kanker. Samen bezig zijn helpt kinderen vaak om gemakkelijker met hun gevoelens, gedachten en emoties om te gaan. Daarom organiseren wij om de week (in de even weken) een kindergroep op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. 

De middagen zijn vooral bedoeld om op een ontspannen manier lotgenootjes te ontmoeten en gezellige dingen te doen samen. We zorgen steeds voor een leuke activiteit, bijvoorbeeld knutselen of als het mooi weer is lekker buitenspelen en de bossen van Eikenburg ontdekken. Soms blijven we niet bij de Eik en gaan dan trampolinespringen, midgetgolfen of klimmen. Door elkaar op deze manier regelmatig te ontmoeten merken kinderen dat ze niet alleen zijn. De meeste zorgen en gevoelens zijn hetzelfde voor iedereen en dat is prettig om te ervaren en geeft vertrouwen om ook jouw verhaal te delen en te luisteren naar de anderen.

https://www.facebook.com/JongerengroepDeEik

https://www.facebook.com/KindergroepDeEik

Stichting Speelkr8

Stichting Speelkr8 verzamelt gebruikt en nieuw speelgoed in. Met als doel om kinderen van 0-10 jaar in bijstandsgezinnen ook lekker te kunnen laten spelen. Het speelgoed ondergaat een grondige controle, selectie en indien nodig reparatie. In samenwerking met gemeentes in Noord-Brabant ontvangen bijstandsgezinnen in de Sinterklaasperiode een gratis speelgoedpakket.

De Stichting krijgt geen subsidie. Puur gesteund door donaties en het enthousiasme van particulieren en bedrijven om (gebruikt) speelgoed in te leveren of hun diensten aan te bieden, kunnen zij jaarlijks honderden gezinnen helpen. Ook de hulp van meer dan 130 vrijwilligers die op allerlei gebieden de handen uit de mouwen steken, is onmisbaar.

www.speelkr8.nl

 

Stichting Welzijn Best Oirschot

Er zijn kinderen die niet elke avond warm eten met een stukje vlees hebben, er zijn kinderen die al in geen jaren hun verjaardagen hebben kunnen vieren, er zijn kinderen die altijd in oude kleren of afdankertjes van andere lopen, kinderen die nooit eens in een pretpark of dierentuin komen …. En dat er daardoor kinderen zijn die hierdoor dagelijks gepest worden.

Jongerencentrum Todo organiseerden, op initiatief van een aantal jongeren, een sponsorfietstocht. Met deze fietstocht van 100 kilometer hebben zij geld opgehaald voor kinderen die gebruik maken van de voedselbank.

Met het binnengehaalde geld zal een leuke dag worden georganiseerd voor deze kinderen met een dagactiviteit en lekker eten. Daarnaast wordt het geld gebruikt om winterkleren voor de kinderen te kopen.

www.welzijnbestoirschot.nl

 

Stichting Haarwensen:

Per jaar verliezen zo'n 400 tot 500 jonge kankerpatiëntjes hun haar door chemotherapie. Het kan wel twee jaar duren voordat de eerste donshaartjes weer zichtbaar zijn. Met een kaal hoofd of een zichtbare pruik blijven deze kinderen kankerpatiëntjes. Een mooie pruik zorgt ervoor dat zij zich weer kind voelen.

De Stichting Haarwensen zorgt ervoor dat kinderen die door een medische behandeling (bijv. een chemo) kaal zijn geworden en waarbij de ouders een pruik niet kunnen betalen, kosteloos een pruik van echt haar kunnen dragen. Het betreft hier dus enkel kinderen, geen volwassenen, waarbij thuis geen middelen zijn voor een pruik.

De kosten voor de productie, het aanmeten en het onderhoud van de pruik liggen rond de € 1.500. De Stichting ontvangt geen overheidssubsidies en is dus geheel afhankelijk van steun van particulieren en bedrijven.

www.haarwensen.nl

Stichting KinderGeluk | Sint Genovevastraat 41-a | 5694 AE Son en Breugel | KvK: 17236329 - info@stichtingkindergeluk.nl