Beleidsplan

In het actuele beleid van de stichting staan de volgende thema’s centraal:

  • Verzamelen van sponsorgelden en donateurs op low profile basis c.q. tegen lage (instap)tarieven door persoonlijke inzet en werving;
  • Geen (nadrukkelijke) profilering en reclame van de Stichting, samenwerkende organisaties en instanties, noch donateurs/sponsoren;
  • Het jaarlijks ondersteunen van en medewerking leveren aan het serviceproject “KinderKerstGeluk” alsmede het reserveren van financiële middelen voor continuïteitswaarborg van dit project;
  • Het (financieel) ondersteunen van overige goede doelen. Deze zijn divers van aard en vorm van donatie, met dien verstande dat het direct of indirect betrekking heeft op hulpbehoevende kinderen in de regio Eindhoven;
  • Voor elk doel of serviceproject geldt dat ondersteuning plaatsvindt bij een meerderheidsbesluit van het Bestuur waarbij van betrokkenen (verzoekende organisatie) een inspanningsverplichting wordt verwacht, voor zover redelijkerwijs mogelijk en afhankelijk van het doel.

 

Beloningsbeleid
Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden volledig op vrijwillige basis zonder dat daarvoor een vergoeding in enige vorm ter beschikking wordt gesteld.

Doneren

Wilt u ook bijdragen aan het geluk van de kinderen van KinderGeluk? Doneer dan via IBAN-nummer NL87RABO0145108937, op naam van Stichting Kindergeluk te Heeze.

 

Overige informatie

  • Stichting Kindergeluk
  • RSIN: 820085881
  • Sint Genovevastraat 41-a, 5694 AE Son en Breugel

Stichting KinderGeluk | Sint Genovevastraat 41-a | 5694 AE Son en Breugel | KvK: 17236329 - info@stichtingkindergeluk.nl