Stichting Kindergeluk

Stichting Kindergeluk heeft zich ten doel gesteld het verstrekken van ondersteuning aan hulpbehoevende kinderen in de regio Eindhoven, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk is. Ondersteuning vindt plaats in de vorm van geldelijke donaties, donaties in natura (materieel, leermiddelen, apparatuur, gebruiksvoorwerpen, etc.) en/of fysieke ondersteuning c.q. assistentie. Aandachtspunt daarbij is dat de stichting of de samenwerkende partners te allen tijde een bijzondere inspanning dienen te leveren. De organisatie kenmerkt zich als klein en slagvaardig waarbij donaties rechtstreeks hun doel(groep) bereiken.

De oprichting van de Stichting is een initiatief van leden en oud-leden van de Ronde Tafel 117 Eindhoven. Door de intensieve samenwerking met de Ronde Tafel 117 Eindhoven komen grotendeels de ondersteunde initiatieven dan ook voort uit de (oud) leden hiervan.

Eén van de belangrijkste en jaarlijks terugkerende doel vormt dan ook het serviceproject “KindeZomerGeluk”. Dit project van de Ronde Tafel 117 Eindhoven biedt een grote groepkansarme kinderen uit de regio Eindhoven die leven onder bijstandsniveau, de mogelijkheid om een geheel verzorgde dag te hebben bestaande uit allerlei leuke activiteiten.

Doel Kindergeluk

Het verstrekken van ondersteuning aan hulpbehoevende kinderen in de regio Eindhoven, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuur Kindergeluk

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • De heer Sjoerd Hendriks, voorzitter
  • De heer Ralf van Wijk, secretaris
  • De heer Michiel Werkhoven, penningmeester
  • De heer Daan Lammers
  • De heer Laurens Weers 

ANBI

Stichting Kindergeluk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is erkend onder het RSIN nummer: 820085881. Het schenken aan een ANBI erkende instelling heeft belastingvoordelen.

 

Doneren

Wilt u ook bijdragen aan het geluk van de kinderen van KinderGeluk? Doneer dan via IBAN-nummer NL 87 RABO 0145 10 89 37, op naam van Stichting Kindergeluk.

 

Overige informatie

Stichting KinderGeluk | Sint Genovevastraat 41-a | 5694 AE Son en Breugel | KvK: 17236329 - info@stichtingkindergeluk.nl